Απογραφή 2021Η Στατιστική Υπηρεσία προγραμματίζει την 1η Οκτωβρίου 2021 τη διεξαγωγή της 15ης Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών. Η Απογραφή Πληθυσμού αποτελεί βασική πηγή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων και διεξάγεται συνήθως σε τακτά διαστήματα 10 χρόνων. Η τελευταία Απογραφή Πληθυσμού πραγματοποιήθηκε το 2011.

Η Απογραφή Πληθυσμού 2021 διενεργείται σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, ακολουθώντας κοινές έννοιες και ορισμούς βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης.

Σκοπός της Απογραφής είναι η πλήρης και ακριβής γεωγραφική κάλυψη καθώς και η καταγραφή, όλων των κατοικιών, ιδρυμάτων, νοικοκυριών και ατόμων, Κυπρίων και ξένων υπηκόων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές.

Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για τη σύνθεση του πληθυσμού σχετικά με τα δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά του (φύλο, ηλικία, υπηκοότητα, τόπος γέννησης, επίπεδο μόρφωσης, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, κ.ά.) και τη σύνθεση των νοικοκυριών. Κατά την Απογραφή, θα καταγραφούν ακόμη στοιχεία για το μέγεθος και τις ανέσεις των κατοικιών (όπως ο αριθμός δωματίων, το εμβαδό, τύπος κατοικίας, έτος ανέγερσης, το είδος θέρμανσης, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη κ.ά.). Η Απογραφή θα καλύψει επίσης και τον πληθυσμό που διαμένει σε ιδρύματα (στέγες ηλικιωμένων, μοναστήρια, φυλακές κλπ).

Η συλλογή των στοιχείων της Απογραφής θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021 με την παραδοσιακή μέθοδο, δηλαδή με επίσκεψη από πόρτα σε πόρτα από απογραφείς που θα φέρουν ειδική ταυτότητα της Υπηρεσίας, η οποία θα πιστοποιεί την εξουσιοδότηση που τους έχει δοθεί βάσει της νομοθεσίας για τη συλλογή των πληροφοριών. Η καταγραφή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων με τη χρήση tablet.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η τελευταία Απογραφή η οποία θα διεξαχθεί με τον παραδοσιακό τρόπο (από πόρτα σε πόρτα). Η Στατιστική Υπηρεσία θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που θα συλλεχθούν στην Απογραφή Πληθυσμού 2021 ως βάση για τη δημιουργία ενός δυναμικού Στατιστικού Πληθυσμιακού Μητρώου, το οποίο θα ενημερώνεται σε ετήσια βάση μέσω διοικητικών πηγών. Η δημιουργία αυτού του Μητρώου Πληθυσμού θα εκμηδενίσει το μεγάλο κόστος διενέργειας απογραφών πληθυσμού, οι απογραφόμενοι δεν θα επιβαρύνονται πλέον με τον φόρτο απόκρισης και τα επικαιροποιημένα στοιχεία θα μπορούν να αξιοποιηθούν για σκοπούς χάραξης πολιτικής σε ετήσια βάση.

Τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιανουάριο του 2022. Πίνακες με τα αναλυτικά αποτελέσματα της Απογραφής θα είναι διαθέσιμοι σε ηλεκτρονική μορφή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022, ενώ κάποιοι πιο λεπτομερείς πίνακες θα καταρτιστούν εντός του 2023. Σημειώνεται ότι, βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού τα Κράτη Μέλη έχουν περιθώριο να αποστείλουν τα αποτελέσματα στη EUROSTAT μέχρι τον Απρίλιο του 2024.

Ιστορικό Απογραφών:
Η πρώτη Απογραφή Πληθυσμού στην Κύπρο διενεργήθηκε το 1881 και μέχρι το 1931 διεξάγονταν απογραφές κάθε 10 χρόνια. Μετά το 1931 και λόγω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η επόμενη Απογραφή διενεργήθηκε το 1946 και στη συνέχεια το 1960 με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακολούθησε η Απογραφή του 1973 και στη συνέχεια η Απογραφή του 1976 λόγω των ραγδαίων μεταβολών που επέφερε η Τουρκική εισβολή. Η επόμενη απογραφή διενεργήθηκε το 1982 και ακολούθησαν οι Απογραφές του 1992, του 2001 και του 2011, όπου η τελευταία κατέγραψε πληθυσμό 856.960 ατόμων στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές. Η πληθυσμιακή εξέλιξη στα χρόνια των απογραφών απεικονίζεται στη γραφική παράσταση.

(Τελευταία ενημέρωση: 12/09/2021)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία