ΕπικοινωνίαΛουκία Μακρή
T: 22602150
Ε: lmakri@cystat.mof.gov.cy


Γεωργία Ιωάννου
T: 22602144
Ε: gioannou@cystat.mof.gov.cy
(Τελευταία ενημέρωση: 14/03/2023)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία