Ήξερες ότι...  • Η πρώτη επιστημονική και συστηματική Απογραφή Πληθυσμού στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 1881.


  • Η Απογραφή Πληθυσμού του 1960 ήταν η πρώτη Απογραφή που διενεργήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και η τελευταία υπό την επίβλεψη των Βρετανών.


  • Η Απογραφή του 1976 πραγματοποιήθηκε μετά από σύντομο χρονικό διάστημα από την Απογραφή του 1973, εξαιτίας των ραγδαίων μεταβολών που επέφερε η Τουρκική εισβολή στην Κύπρο.


  • Υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι γύρω στο 3800 π.Χ. στη Βαβυλώνα πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση πληθυσμού και ζώων καθώς και των αποθεμάτων βουτύρου, μελιού, γάλακτος, μαλλιού και λαχανικών.


  • Μια από τις πρώτες διατηρημένες απογραφές στον κόσμο είναι αυτή που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα το 2 μ.Χ. κατά τη δυναστεία των Χαν και θεωρείται από τους μελετητές αρκετά ακριβής.


  • Η πιο γνωστή ιστορική απογραφή στην Ευρώπη είναι καταγεγραμμένη στο βιβλίο Domesday και έγινε το 1086 μ.Χ. από τον Γουλιέλμο Α’ της Αγγλίας. Στο βιβλίο διαφαίνεται η κοινωνική και ταξική διαστρωμάτωση της κοινωνίας της εποχής, καθώς και ο τρόπος οργάνωσής της.


  • Ο αγγλικός όρος «Census» προέρχεται από τη λατινική λέξη «censere» (προς αποτίμηση) που χρησιμοποιείτο κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Η απογραφή ήταν βασικό στοιχείο του ρωμαϊκού συστήματος διοίκησης και παρείχε ένα μητρώο των πολιτών και της περιουσίας τους.


  • (Τελευταία ενημέρωση: 10/09/2021)