ΕρωτηματολόγιαΤα ερωτηματολόγια της Απογραφής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, αυτά που αφορούν στις κατοικίες και τα νοικοκυριά και αυτά που αφορούν στα ιδρύματα:

I. Κατοικίες - Νοικοκυριά

Οι ερωτήσεις στο εν λόγω ερωτηματολόγιο αφορούν στην κατοικία, στο νοικοκυριό και στα μέλη του:
II. Ιδρύματα
(στέγες ηλικιωμένων, ψυχιατρικά ιδρύματα, νοσοκομεία, μοναστήρια, φυλακές κ.ά.)

Οι ερωτήσεις στο εν λόγω ερωτηματολόγιο αφορούν στο κάθε άτομο που διαμένει μόνιμα στο ίδρυμα:
Για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή κατανόηση των ερωτήσεων από τους απογραφόμενους, οι απογραφείς θα είναι σε θέση να διαβάζουν τις ερωτήσεις τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Επιπρόσθετα, τα ερωτηματολόγια έχουν μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες όπως στα ρωσικά, βουλγάρικα, ρουμάνικα, τουρκικά και αραβικά.


  Ερωτηματολόγιο (Ελληνικά)
  Ερωτηματολόγιο (Αγγλικά)
  Ερωτηματολόγιο (Τουρκικά)
  Ερωτηματολόγιο (Ρωσικά)
  Ερωτηματολόγιο (Ρουμάνικα)
  Ερωτηματολόγιο (Βουλγάρικα)
  Ερωτηματολόγιο (Αραβικά)(Τελευταία ενημέρωση: 10/09/2021)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία