Τεχνολογικές ΚαινοτομίεςΗ απογραφή πληθυσμού θεωρείται ως η μεγαλύτερη πρόκληση για μια Στατιστική Υπηρεσία λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων που συλλέγονται καθώς και της οργάνωσης που απαιτείται για τον συντονισμό των εργασιών του μεγάλου αριθμού ατόμων που απασχολούνται. Παραδοσιακά, η απογραφή θεωρείται ως μια καλή ευκαιρία για την εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών που θα αποτελέσουν τη βάση για τη διεξαγωγή των επόμενων ερευνών.

Cyprus Blaise Integrated Census System 2021 (CY-BICS2021)

Με βάση την επιτυχία του βραβευμένου καινοτόμου συστήματος Cyprus Blaise Integrated Census System (CY-BICS) που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της Απογραφής Πληθυσμού του 2011, η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας ανέπτυξαν από κοινού το αναβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα CY-BICS2021. Ο στόχος του CY-BICS2021 είναι διπλός. Πρώτον, να καταγραφούν τα δεδομένα της απογραφής εφαρμόζοντας είτε τη μέθοδο Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) είτε τη μέθοδο Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) και δεύτερον, να ενσωματωθούν καινοτόμες και αυτοματοποιημένες τεχνολογίες για την παραγωγή ποιοτικών δεδομένων γρήγορα και αποτελεσματικά με χαμηλό κόστος. Στο πληροφοριακό σύστημα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία όλων των δεδομένων που συλλέγονται.

Το CY-BICS2021 αποτελείται από τέσσερις εφαρμογές. Πρώτον, η εφαρμογή του απογραφέα είναι εγκατεστημένη στα tablet και χρησιμοποιείται για την καταχώρηση των δεδομένων. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο μέσω του διαδικτύου στην κεντρική βάση δεδομένων. Η εφαρμογή είναι φιλική προς τον χρήστη και ενσωματώνει χρήσιμες λειτουργίες για τους απογραφείς, όπως την εμφάνιση της τρέχουσας θέσης τους σε χάρτες σε σχέση με το απογραφικό τμήμα που πρέπει να καλύψουν. Δεύτερον, η εφαρμογή του περιφερειακού επιθεωρητή επιτρέπει την επεξεργασία των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων καθώς και την παρακολούθηση της κάλυψης. Τρίτον, με την εφαρμογή του επαρχιακού λειτουργού, οι υπεύθυνοι λειτουργοί της Στατιστικής Υπηρεσίας μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο της συλλογής δεδομένων στην επαρχία τους και τέλος, με την κεντρική εφαρμογή, η διοίκηση της Στατιστικής Υπηρεσίας έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πρόοδο στο επίπεδο της χώρας.

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S)

Η τοποθεσία είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό όλων σχεδόν των επίσημων στατιστικών που παράγονται από τη Στατιστική Υπηρεσία. Ως εκ τούτου, η Στατιστική Υπηρεσία έχει επενδύσει στη δημιουργία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S) με σκοπό τη συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση, ανάλυση και παρουσίαση πληροφοριών όπου τα χωρικά δεδομένα μπορούν να ενσωματωθούν με περιγραφικά δεδομένα.

Για τη βέλτιστη οργάνωση της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών του 2021, η Στατιστική Υπηρεσία ανέλαβε την ενημέρωση του υπάρχοντος ψηφιοποιημένου οδικού δικτύου, το οποίο διατηρείται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), καθώς και των ψηφιοποιημένων απογραφικών τμημάτων στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές,όπως αυτά δημιουργήθηκαν για σκοπούς της Απογραφής του 2011. Ως αποτέλεσμα, η Στατιστική Υπηρεσία ενσωμάτωσε στο υπάρχον οδικό δίκτυο τις ονομασίες και τις επίσημες κωδικοποιήσεις που χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα πλήρες Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών με την απόκτηση των γεωγραφικών δεδομένων που σχετίζονται με τα σύνορα των Επαρχιών, των Δήμων και Κοινοτήτων, των Ενοριών και των Ταχυδρομικών Κωδικών καθώς και των αεροφωτογραφιών από το ΤΚΧ.

Το σύστημα διευκολύνει την οργάνωση και τη διεξαγωγή της Απογραφής βελτιώνοντας τη διαδικασία συλλογής δεδομένων και διασφαλίζοντας την πλήρη και ακριβή γεωγραφική κάλυψη. Επιπλέον, παρέχει ένα δυναμικό μέσο εμφάνισης των αποτελεσμάτων με τη μορφή θεματικών χαρτών και επιτρέπει τον προσδιορισμό των τάσεων σημαντικών δημογραφικών και κοινωνικών δεικτών σε γεωγραφικό επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την Απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών του 2021, οι απογραφείς θα καταγράφουν την τοποθεσία (γεωγραφικές συντεταγμένες) κάθε οικιστικής μονάδας και ιδρύματος μέσω της εφαρμογής του απογραφέα. Η τοποθεσία κάθε οικιστικής μονάδας και ιδρύματος θα συνδέεται με τους δρόμους και τα απογραφικά τμήματα. Επομένως, όλα τα στατιστικά δεδομένα θα συνδεθούν με το γεωγραφικό υπόβαθρο που διαθέτει η Στατιστική Υπηρεσία. Αυτό θα διευκολύνει την παραγωγή και τη διάθεση επιλεγμένων θεμάτων της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών του 2021 γεωκωδικοποιημένα σε δίκτυο ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1799 της Επιτροπής.

(Τελευταία ενημέρωση: 12/09/2021)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία